O nama

Timski rad na prvom mjestu…

Slika

Preduzeće EHTA-R d.o.o. iz Dervente se može svrstati u red uspješnijih privrednih subjekata u Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini. Osnovano prije trideset godina, preduzeće svoju djelatnost započinje prometom roba za izradu svih vrsta instalacija. Tokom svog razvojnog puta, preduzeće grana djelatnosti, tako da se pored osnovne aktivnosti EHTA-R danas bavi inženjeringom i projektovanjem, izvođenjem radova u građevinarstvu, izradom instalacija te unutrašnjom i spoljnom trgovinom na veliko i malo.

Treba svakako istaći da preduzeće posluje isključivo sopstvenim sredstvima i da do sada nije kreditno zaduživano.
Tokom 1999 godine preduzeće proširuje djelatnost i na oblast građevinskih usluga čime se povećava i broj zaposlenih radnika. U preduzeću je stvorena atmosfera koja pogoduje motivaciji zaposlenih.

Posebna pažnja u ovom preduzeću poklonjena je humanizaciji rada, sve radne ekipe opremljene su savremenim alatom kao i drugom opremom koja garantuje uspješnu, ali i sigurnu realizaciju projekata.
Pored aktivnosti u građevinarstvu, preduzeće ostvaruje značajan prihod od prometa roba na veliko i malo, građevinskim i instalacionim materijalima i robama.

Na lagerima veleprodaje i maloprodaje u ponudi je kompletan asortiman građevinskog i instalacionog materijala sa povoljnim cijenama. Struktura preduzeća EHTA-R je formirana na bazi timova i to radnih, koji se primjenjuju u izvršnim aktivnostima kao i upravljačkih, koji djeluju u vrhu organizacije s ciljem donošenja kvalitetnih upravljačkih odluka, od strateškog značaja za svako preduzeće.
Kada je riječ o edukaciji kadrova EHTA-R razmišlja o budućnosti i za izazove koje predstoje na tržištu školuje menadžerske kadrove. Sama primjena novih dostignuća u građevinarstvu odvija se konkretno, prilikom uvođenja novih sistema koje poznaje ova struka, a radnici prolaze obuku kod dobavljača novih proizvoda, tehnologije i dostignuća.
0 0