Novosti

Obnova Srednje Škole “Mihajlo Pupin” Derventa (Renovation of High School “Mihajlo Pupin” Derventa)

 

24.11.2021 08:52
Slika
 

Investitor: VLADA SAD-a i EUCOM

Ugovor: W912SR-16-C-0003

Izvođač: „EHTA-R“ d.o.o. Derventa

Početak radova: 11.11.2015

Završetak radova: 90 da

Slika 48
Svi radovi na Srednjoj školi Mihajlo Pupin u Derventi završeni su zaključno sa 30.01.2016.
0 0