Izvodenje radova u građevinarstvu, izrada instalacije unutrasnja i spoljna

Na poslovima građevinarstva preduzeće je neposredno prisutno od samog završetka rata,tj.od kraja 1995.god kao firma za izvođenje instalacija. Rade se poslovi izrade elektro, hidro, termo, kanalizacionih i dr. instalacija, uglavnom kao kooperant, što u tadašnjim teškim uslovima vuče za sobom velike probleme naplate, kao i ispunjenja zadate dinamike poslova zbog neusaglašenosti ciljeva i interesa sa kooperantskim građevinskim preduzećima. To a i želja za napredovanjem i širenjem tržišta te povećanjem prihoda, kao i zapošljavanjem novih radnika uzrokuje da se preduzeće tokom 1999 god. reorganizuje i proširuje na građevinsku djelatnost, inžinjering i projektovanje. U svom sastavu preduzeće trenutno zapošljava 91 radnika, potpuno je opremljeno sa svom potrebnom mehanizacijom i alatima, stručnim kadrovima za izgradnju svih vrsta objekata: poslovnih, stambenih, stambeno-poslovnih, sportskih objekata, bolnica, vjerskih objekata, porodičnih kuća i dr.