Izvodenje radova u građevinarstvu, izrada instalacije unutrasnja i spoljna

GRAĐEVINARSTVO

U svom sastavu preduzeće trenutno zapošljava 91 radnika i potpuno je opremljeno sa svom potrebnom mehanizacijom i alatima, te stručnim kadrovima za izgradnju svih vrsta objekata: poslovnih, stambenih, stambeno-poslovnih, sportskih objekata, bolnica, vjerskih objekata, porodičnih kuća i dr….