Izvodenje radova u građevinarstvu, izrada instalacije unutrasnja i spoljna

U užem centru grada u Ulici braće Jugovića gradimo višeporodični stambeni objekat. U objektu je smješteno 10 stanova različite strukture. Spratnost objekta je S+P+2+M, a ukupna bruto površina je 1215.02 m².

 

 

 

Prednost lokacije je:

 • blizina osnovne škole i dječijeg vrtića,
 • blizina trgovačkih i uslužnih objekata,
 • blizina administrativnog, kulturnog centra,
 • blizina javnih gradskih površina…
 • kolska komunikacija do parcele odvija se jednosmjernom, pristupnom ulicom, koja lokalitetu obezbjeđuje izolovanost od aktivnog života gradskog centra
 • objekat gradimo na zasebnoj parceli koja osigurava intimnost porodičnog stanovanja,
 • dispozicija objekta je takva da su ostvarene vizure na rijeku Ukrinu i brežuljke Motajice.

Opremljenost objekta:

 • obezbjeđen je priključak na niskonaponsku elektro mrežu,
 • obezbjeđen je priključak na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu,
 • grijanje objekta predviđeno je elektrokotlovima svakog stana zasebno,
 • obezbjeđen je jedan parking prostor unutar parcele za svaku stambenu jedinicu,
 • vertikalna komunikacija u objektu je liftom,
 • obezbjeđen je video-nadzor ulaza u objekat iz svake stambene jedinice

 

Organizacija objekta:


SUTEREN:

U suterenu je organizovan ulaz u objekat, te stepenišni hol sa liftovskom vertikalom.

Iz stepenišnog hola se pristupa ostavama stanova. U suterenu je organizovano i pet garaža.


1 garaža P=18.71m²  
1a ostava        P=7.50 m²
2 garaža   P=18.06 m²
2a ostava P=7.62 m²
3 garaža  P=19.75 m²
4 garaža P=19.74 m²
5 garaža P=19.63 m²
6 ostava P=2.50 m²
7 ostava P=2.50 m²
8 ostava P=3.63 m²
9 ostava P=4.31 m²
10 ostava P=4.80 m²
11 ostava P=6.80 m²
12 ostava P=3.79 m²
13 ostava P=6.08 m²

 

PRIZEMLJE:

U priizemlju su organizovana dva stana. Stanovi su po strukturi troiposobni i četverosobni.

Površina troiposobnog stana je P=84.47 m²

Površina četverosobnogstana je: P=100.05 m²


STAN I:

Dnevni boravak P=15.91 m²
Trpezarija P=10.72 m²
Kuhinja P=5.48 m²
Soba P=15.04 m²
Polusoba P=7.66 m²
Soba P=12.01 m²
Kupatilo P=6.75 m²
WC P=2.09 m²
Hodnik P=4.38 m²
Polulođu P=4.43 m²
POVRŠINA STANA I: P=84.47 m²

 

 

STAN IIa:

Dnevni boravak
trpezarija
kuhinja P=22.23 m²
Soba P=9.59 m²
Kupatilo P=3.07 m²
Hodnik P=4.89 m²
Polulođu P=3.92 m²
POVRŠINA STANA IIa: P=43.68 m²

 

 

STAN IIb:

Dnevni boravak
trpezarija
kuhinja P=19.63 m²
Soba P=11.53 m²
Soba P=9,78 m²
Kupatilo
P=5,56 m2
Hodnik P=7.18 m²
 Polulođu  P=4.43 m²
POVRŠINA STANA IIb: P=58.15 m²

1 SPRAT:

Na prvom spratu su organizovana dva stana. Stanovi su po strukturi troiposobni i četverosobni. Orjentacija stanova je dvostrana.

Površina troiposobnog stana je P=84.47 m²

Površina četverosobnogstana je: P=100.05 m²

STAN III:

Dnevni boravak P=15.91 m²
Trpezarija P=10.72 m²
Kuhinja P=5.48 m²
Soba P=15.04 m²
Polusoba P=7.66 m²
Soba P=12.01 m²
Kupatilo P=6.75 m²
WC P=2.09 m²
Hodnik P=4.38 m²
Polulođu P=4.43 m²
POVRŠINA STANA III: P=84.47 m²

 

STAN IV:

Dnevna zona
P=39.65 m²
Hodnik P=7.15 m²
Degažman P=5.64 m²
Kupatilo P=5.14 m²
Soba P=11.06 m²
Soba P=12.39 m²
Soba P=11.10 m²
WC P=2.46 m²
Polulođu P=6.08 m²
Polulođu P=5.37 m²
POVRŠINA STANA IV: P=106.04 m²


2 SPRAT:

 

 

Na drugom spratu su organizovana tri stana. Po strukturi na drugom spratu su organizovani po jedan dvosoban, troiposoban i trosoban stan

Površina dvosobnog stana je P=52.78 m²

Površina dvoiposobnog stana je P=73.48 m²

Površina trosobnog stana je P=64.00 m²

STAN V:

Dnevni boravak P=15.91 m²

drugi sprat izmjena1

Trpezarija P=10.80 m²
Kuhinja P=5.75 m²
Polusoba P=7.60 m²
Soba P=12.01 m²
Kupatilo P=6.75 m²
WC P=2.38 m²
Hodnik P=7.85 m²
Polulođu P=4.43 m²
POVRŠINA STANA V: P=73.48 m²

STAN VI:

Dnevni boravak
Trpezarija i kuhinja P=25.15 m²
Soba P=14.53 m²
Kupatilo P=4.56 m²
Hodnik P=4.63 m²
Polulođu P=3.91 m²
POVRŠINA STANA VI: P=52.78 m²

STAN VII:

Dnevni boravak P=12.54 m²
Trpezarija i kuhinja P=12.17 m²
Soba P=11.25 m²
Soba P=9.69 m²
Kupatilo P=4.14 m²
Hodnik P=8.13 m²
Polulođu P=4.43 m²
POVRŠINA STANA VI: P=64.00 m²

MANSARDA:

Na etaži mansarde su organizovana tri stana. Po strukturi na etaži mansarde su organizovani po jedan dvosoban i dva dvoiposobna stana.

Površina dvosobnog stana je P=54.51 m²

Površina dvoiposobnog stana je P=58.90 m²

Površina dvoiposobnog stana je P=73.48 m²


STAN VIII:

Dnevna zona
P=33.57 m²
Hodnik P=7.91 m²
Kupatilo P=6.96 m²
Soba P=12.38 m²
Soba P=7.90 m²
WC P=2.46 m²
Polulođu P=6.08 m²
POVRŠINA STANA VIII: P=77.26 m²

 

 

STAN IX:

Dnevni boravak
Trpezarija i kuhinja P=25.15 m²
Soba P=14.53 m²
Kupatilo P=4.56 m²
Hodnik P=4.63 m²
Polulođu P=3.91 m²
POVRŠINA STANA VI: P=52.78 m²

STAN X:

Dnevna zona P=24.73 m²
Hodnik P=8.20 m²
Kupatilo P=4.12 m²
Soba P=11.16 m²
Soba P=9.69 m²
Polulođu P=6.08 m²
POVRŠINA STANA VI: P=63.98 m²

Ulaz u stambeni dio objekta je organizovan sa parcele objekta. Ulaz je pod video-nadzorom, sa vezom sa svakim stanom.

Vertikalna komunikacija ostvaruje se preko zajedničkog hola u kome je organizovan lift, te dvokrako stepenište.

Prilikom izgradnje zgrade Investitor se obavezuje da će izvesti sve grube građevinske radove, te u potpunosti završiti i opremiti zajedničke prostorije zgrade.

 • Stepenišni hol objekta, te hodnik koji vodi do ostava biće obrađen protukliznom keramikom, a gazišta i čela stepeništa biće obrađena kamenom oblogom. Na stepeništu je postavljena ograda. Hodnik i stepenišni hol Investitor će obojiti polidisperznom bojom.
 • Završna obrada polulođa je obaveza Investitora, kao i nabavka te postavljanje ograde.
 • Investitor će postaviti vanjsku bravariju, koja podrazumjeva postavku prozora i balkonskih vrata. Prozori i vrata su izrađeni od petokomornih PVC profila, ostakljeni termoizolirajućim staklom.
 • Investitor će nabaviti i postaviti vanjska sigurnosna vrata u stanove.
 • Garažna vrata su izrađena od PVC profila sa PVC panelima sa vertikalnim otvaranjem.
 • Vrata na ostavama su od čamovih profila, duplošperovana sa bravom.
 • Obrada unutar stambenih jedinica podrazumjeva malterisanje zidova i obradu špaleta oko postavljene bravarije;

-izradu estriha podova;

-izvođenje hidroinstalacija, samo vertikalni razvod o kupatila (vodovodne i kanalizacione cijevi , grubi razvod koji se postavlja pod malter;

-izvođenje razvoda elektroinstalacija bez postavljanja opreme i aparata;

-izvođenje cijevnog razvoda ispod estriha od mjesta gdje će biti postavljen kotao do mjesta predviđenog za postavljanje radijatora;

-bez postavljanja opreme i aparata.

Izvođač u ponuđenoj cijeni „roh-bau sistema“ ne izvodi radove vezane za nabavku, ugradnju i postavljanje sanitarija, opreme elektro i termoinstalacija, ne nabavlja i ne postavlja materijal za završnu obradu podova i zidova, te unutrašnju stolariju u stanovima.

Cijena stana je 1200 km/ m². Svaki stan u suterenu ima ostavu. Cijena ostave je 600km/, a garaža je 1000 km/ m².