Izvodenje radova u građevinarstvu, izrada instalacije unutrasnja i spoljna