Izvodenje radova u građevinarstvu, izrada instalacije unutrasnja i spoljna

Stambeno-poslovni objekat za tržište

P+P+4

Projektovano i izvedeno po sistemu

“ključ u ruke”

Godina gradnje : 1999 / 2000.,

Investitor : «EHTA-R»D.O.O – Derventa

Poslovni objekat –  zgrada

SO DERVENTA

Izgradnja objekta , instalacije , fasada

Godina gradnje : 2000 / 2005

Investitor : SO DERVENTA – Derventa

Poslovni objekat –  fabrika obuće

>>SANINO << D.O.O .

Derventa

Projektovano i izvedeno po sistemu

“ključ u ruke”

Godina gradnje : 2001

Investitor : «SANINO»D.O.O – Derventa

Poslovni objekat

PIO PALE

Dio građevinskih i instalaterski radovi

Godina sanacije : 2001 / 2002.,

Investitor : Fond PIO i

Elektrodistribucija – Pale

 

 

Sportska dvorana

Derventa

Sanacija i adaptacija

Godina sanacije : 1999.

Investitor : SO Derventa

 

 

Stambeno-poslovni objekat za tržište

Pijeskovi – Doboj

Projektovano izvedeno po sistemu

“ključ u ruke”

Godina izgradnje : 2003.god.

Investitor : Starčević i Moćić

Uređenje platoa za doček

Pape Jovana Pavla II

na Petrićevcu – Banja Luka

Godina izvođenja : 2003.god.

Investitor : Vlada BiH

Srpska pravoslavna crkva u Derventi

Crkva Uspenija presvete Bogorodice

Derventa

IZGRADNJA-grubi građevinski radovi

Godina gradnje :  2003 – 2009.god

Investitor : SPCO  Derventa

Stambeno-poslovni objekat za tržište

P+P+1

Projektovano i izvedeno po sistemu

“ključ u ruke”

Godina gradnje : 2003/2004

Investitor : Vladimir Asentić

Poslovni objekat

MOTEL  “DVOR” – Derventa

Projektovano i izvedeno po sistemu «grubi građevinski radovi»,

Godina gradnje : 2001/2002

Investitor : «MANDIĆ-KOMERC»d.o.o.

Poslovni objekat

HOTEL « BISER « – Derventa

Projektovano za sanaciju , sanirano i rekonstruisano

Godina gradnje : 2002/2003

Investitor : «EHTA-R»d.o.o.

Poslovni objekat

SPC Lukavica

Izvedeno – grubi građevinski radovi

Godina gradnje : 2002/2009

Investitor : SO Lukavica

Kulturni centar

Matična biblioteka

Izvedeno – grubi građevinski radovi

Godina gradnje : 2004/2005

Investitor : Istočno Sarajavo

Poslovni objekat

« ZEMUNOVIĆ « – Derventa

Izvedeno – grubi građevinski radovi

Godina gradnje : 2005.

Investitor : Danijela Zemunović

Poslovni kompleks

« TADIC TRASPORTI «d.o.o

Derventa

Izvedeno po sistemu

« ključ u ruke «

Godina gradnje : 1999 / 2005.

Investitor :          Nedeljko Tadić

Rimokatolička crkva u Kulini-Derventa

Crkva Sv.Petra i Pavla

Derventa

Sanacija crkve i izgradnja zvonika

Godina gradnje: 2008

Investitor : Udruženje građana Kuline

Stambeno-poslovni kompleks P + 4

Lamele A,B,V i G

Istočno Novo Sarajevo

Projektovanje i izgradnja po sistemu

“ključ u ruke”

Godina gradnje : 2007.

Investitor :   „TRINS-company“d.o.o

I.N.Sarajevo

Stambeno-poslovni kompleks P + 4

Lamele A,B,C,D i E

Istočno Novo Sarajevo

Projektovanje i izgradnja po sistemu

“ključ u ruke”

Godina gradnje : 2008 i 2009.

Investitor :   „TRINS-company“d.o.o

I.N.Sarajevo

Fiskulturna sala – O.Š. „SVETI SAVA“

Istočno Novo Sarajevo

IZGRADNJA

Godina gradnje : 2007.

Investitor :          Opština I.N. Sarajevo

Policijska stanica Brod

B.Brod

IZGRADNJA PO SISTEMU

“ključ u ruke”

Godina gradnje : 2007 – 2008.

Investitor :          MUP RS

Tržni centar “JASNA”

B.Brod

IZGRADNJA PO SISTEMU

“ključ u ruke”

Godina gradnje :    2008.

Investitor :          Novica Jovičić

Stambeno-poslovni objekat u Derventi za tržište

PROJEKTOVANO I IZGRAĐENO PO SISTEMU

“ključ u ruke”

Godina gradnje :    2009.

Investitor :          „EHTA –R“d.o.o

Adaptacija i sanacija zgrade stare

gimnazije u Derventi po sistemu

„ključ u ruke“


Investitor : Ministarstvo obrazovanja i

Opština Derventa

Sanacija O.Š. Drvar

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2011

Investitor : JELEN D.O.O. BRČKO

Proizvodna hala SANINO d.o.o.

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2011

Investitor : SANINO D.O.O. DERVENTA

Poslovni kompleks „JELEN“ Brčko

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2011

Investitor : JELEN D.O.O. BRČKO

AMBARINE DETLAK

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2011

Investitor : Republički zavod za zaštitu spomenika Banja Luka

Sanacija objekta

Vijećnica Novi Grad

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2012

Investitor : Delegacija EU u BiH

Hladnjača ekonomskog objekta

Kuljenovci – Derventa

AB i krovopokrivački radovi

Godina gradnje : 2012

Investitor : „DARS VOĆE“ d.o.o. – Derventa

Proizvodna hala

„SCAI ADAPTERI“ d.o.o. Bosanski Brod

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2012

Investitor : „SCAI ADAPTERI“ d.o.o. Bosanski Brod

Sanacija O.Š. Glamoč

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2013

Investitor : JELEN D.O.O. BRČKO

Sportska dvorana

Bosanski Brod

Krovopokrivački izolaterski radovi

Godina gradnje : 2013

Investitor : SO Brod – Bosanski Brod

Stambeni objekt

Ul.Braće Jugovića Derventa

Građevinsko-zanatski radovi (ključ u ruke)

Godina gradnje : 2014

Investitor : EHTA-R D.O.O. DERVENTA

Upravna zgrada regulatornog odbora Željeznica BiH

DOBOJ

Građervinsko-zanatski radovi (ključ u ruke)

Godina gradnje : 2014

Investitor : Delegacija EU u BiH

Sportsko-poslovni objekt

Istočno Novo Sarajevo

Građervinsko-zanatski radovi (ključ u ruke)

Godina gradnje : 2014

Investitor : „EHTA-R“ d.o.o. – Derventa

Vatrogasni dom Šamac

Bosanski Šamac

Građervinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2015

Investitor : CRS BiH

Vatrogasni dom Doboj

Doboj

Građervinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2015

Investitor : CRS BiH

Svadbeni salon/izgradnja i nova dogradnja

Građevinsko zanatski radovi i projektovanje

Godina gradnje : 2015

Investitor : „MANDIĆ-KOMERC“ d.o.o. Derventa

Obnova srednje škole

“MIHAJLO PUPIN”-Derventa

Građervinsko-zanatski radovi (ključ u ruke)

Godina gradnje : 2015

Investitor: Vlada SAD-a i EUCOM

Energetska sanacija

SŠ “28.Juni” Istočno Novo Sarajevo

Građevinsko zanatski-radovi

Godina gradnje : 2016

Investitor: Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS

Energetska sanacija

OŠ “Sveti Sava” – Bosanski Brod

Građevinsko zanatski-radovi

Godina gradnje : 2016

Investitor: Ministarstvo za prostorno uređenje građevinarstvo i ekologiju RS

Sanacija objekta

Radovi na objektima vodozahvata

Građevinsko zanatski-radovi

Godina gradnje : 2016

Investitor: “Komunalac” a.d. – Derventa

Projektovana izgradnja nove proizvodne hale

Izgradnja nove proizvodne hale i dogradnja postojećeg proizvodnog objekta

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2016

Investitor: „AMIKA“ d.o.o. – Derventa

Rekonstrukcija sedam porodičnih kuća u opštini Bosanski Brod

Povratak izbjeglica iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije (podrška RSP-u)

Građevinsko-zanatski radovi (ključ u ruke)

Godina gradnje : 2016

Investitor: Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica RS

Dogradnja, rekonstrukcija i uređenje stambenog
kompleksa „PETROVIĆ” Liješće
– Opština Bosanski Brod

Investitor: gosp. Pero Petrović

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2017

Izvođenje radova na sanaciji ravnog krova

Srednja škola “Nikola Tesla”
u Bosanskom Brodu

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2017

Investitor: Opština Bosanski Brod

Zamjena krovnog pokrivača viševodnog krova

objekat zgrade Opštine Bosanski Brod

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2017

Investitor: Opština Bosanski Brod

Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta

Investitor: “Arkonimo” d.o.o. – Derventa

Građevinsko-zanatski radovi

Godina gradnje : 2017