Izvodenje radova u građevinarstvu, izrada instalacije unutrasnja i spoljna

TEHNIČKI OPIS

 

Investitor: “EHTA-R” d.o.o. – Derventa

Lokacija: Ul.Željeznička bb, k.č.461/1 i 461/2

Objekat: Privredno-industrijski objekat


1.PREDMET RADA I LOKACIJA

Predmet projekta je izgradnja privredno-industrijskog objekta u Ulici Željeznička bb u Derventi, na k.č.461/1 i 461/2, K.O.Derventa I


2. KONCEPCIJA I OBLIKOVANJE

 • Osnovni koncept

Objekat se sastoji od četiri cjeline koje su međusobno funkcionalno povezane, postojećeg objekta koji se rekonstruiše i dograđuje spratnosti P+2 i tri nova objekta spratnosti P+0. Parcela na kojoj je projektovan objekat je nepravilnog oblika.

 

3.RJEŠENJE FUNKCIJE OBJEKTA

 

 • Postojeći objekat p+2 koji se rekonstruiše i dograđuje

Postojeći stambeni objekat spratnosti P+1+Pk se rekonstruiše i dograđuje u poslovni objekat spratnosti P+2. U prizemlju će se nalaziti restoran sa kuhinjom, ostava i toalet. Predviđena je i dogradnja hodnika i stepeništa pored objekta koji će povezivati sve tri etaže, a isto tako i ostale dijelove novoprojektovanih objekata i u kom će se nalaziti centralni informativni pult poslovnog objekta. Na spratu će se nalaziti prijemna kancelarija, mini kuhinja, toalet, tri kancelarije i arhiva. U potkrovlju su projektovana tri poslovna apartmana od kojih svaki ima dnevni boravak, kuhinju i kupatilo.

 • Prodajno izložbeni objekat

Prodajno-izložbeni objekat je pozicioniran prema ulici ispred proizvodne hale i spratnosti je P+0. Povezan je sa centralnim holom i proizvodnom halom.

 • Proizvodna hala

Proizvodna hala je pravougaonog oblika dimenzija 65,0*23,45m’ i međusobno je povezana sa garderobama i sanitarnim blokom i prodajno-izložbenim objektom, spratnosti je P+0.

 • Kotlarnica, sanitarni blok, garderoba

Kotlarnica, sanitarni blok i garderoba sa tuševima se nalaze uz rekonstruisani objekat i proizvodnu halu sa kojima su direktno povezani, spratnosti su P+0, približnih dimenzija 7,25*11,75m’.

 

4. OSTVARENI KAPACITETI

Postojeći objekat P+2 koji se rekonstruiše i dograđuje
PRIZEMLJE 118,67 m2
1.SPRAT 112,34 m2
2.SPRAT 111,58 m2
Prodajno-izložbeni objekat
PRIZEMLJE

219,11 m2

Proizvodna hala
PRIZEMLJE 1441,60 m2
Kotlarnica,sanitarni blok,garderoba
PRIZEMLJE 79,00 m2

UKUPNO-neto površina:    2082,30 m2

UKUPNO-bruto površina:    2280,10 m2


5. KONSTRUKCIJA OBJEKTA, MATERIJALI

 • Postojeći objekat P+2 koji se rekonstruiše i dograđuje je projektovan kao klasični zidani sa međuspratnim konstrukcijama od punih ab ploča i horizontalnim i vertikalnim ab serklažima. Krov je klasičan drveni, jednovodan, pokriven krovnim limenim panelima. Završna obrada fasadnih zidova je demit fasada.
 • Prodajno-izložbeni objekat je projektovan sa nosivim čeličnim stubovima i krovnim rožnjačama sa završnom obradom od fasadnih i krovnih panela sa termoizolacijom.
 • Proizvodna hala je projekovana kao montažna prefabrikovana ab konstrukcija u dijelu temelja i nosivih stubova, dok će krovni nosači biti od lijepljenog lameliranog drveta. Krovni pokrivač su paneli, a fasadni zidovi su zidani od opekarskih blokova i potom malterisani.
 • Kotlarnica,sanitarni blok,garderoba su projektovani kao kombinovani od klasično zidanih zidova opekarskim blokovima sa horizontalnim i vertikalnim ab serklažima i čeličnim krovnim rožnjačama. Krovni pokrivač su paneli.


6.ZAVRŠNA OBRADA PROSTORIJA


Podovi prostorija su predviđeni od keramičkih podnih pločica, laminata i industrijskog poda u proizvodnoj hali.

Završna obrada unutrašnjih zidova je poludisperzivna boja, keramičke zidne pločice, fasadni paneli.

Završna obrada plafona je poludisperzivna boja, gips-kartonske ploče, krovni paneli.

Spoljašnja fasadna stolarija je od eloksiranih aluminijumskih profila zastakljenih termopan staklom. Unutrašnja vrata su drvena duplošperovana i plastificirani aluminijumska vrata.

 

7.INSTALACIJE

Objekat će biti opremljen sa svim potrebnim instalacijama:

 • vodovoda i kanalizacije,
 • jake i slabe struje,
 • termotehnike,
 • protivpožarne zaštite