Izvodenje radova u građevinarstvu, izrada instalacije unutrasnja i spoljna

Timski rad na prvom mjestu…

“Stvorili smo atmosferu koja pogoduje motivaciji zaposlenih. U takvoj atmosferi sam menadžer ne može da učini mnogo za motivaciju. Menadžer samo stvara okruženje u kojem radnik motiviše samog sebe, u kojem se dobro osjeća i koje mu daje volju da bude uspješan u svom poslu…”

Gospodin Miro Asentić
Generalni menadžer preduzeća EHTA -R.
Preduzeće EHTA-R d.o.o. iz Dervente svakako se može svrstati u red uspješnijih privrednih kolektiva u Republici Srpskoj. Osnovano prije dvadeset godina, još u septembru 1992.godine, preduzeće svoju djelatnost započinje: prometom roba za izradu svih vrsta instalacija. Tokom svog razvojnog puta, preduzeće grana djelatnosti, tako da se pored osnovne aktivnosti EHTA-R danas bavi inžinjeringom i projektovanjem, izvođenjem radova u građevinarstvu, izradom instalacija te unutrašnjom i spoljnom trgovinom na veliko i malo.
Ono što karakteriše rad i poslovanje ovog preduzeća je prije svega timski rad. I sama vlasnička struktura zasnovana je na timu koji sačinjava gospodin Miro Asentić, koji je i generalni menadžer, gospođa Radojka Trivanović i gospodin Dragoljub Ćustić. Odnosi zasnovani na povjerenju i odgovornosti koji vladaju među vlasnicima preduzeća i kompletnim menadžment timom sami po sebi su se ugradili i u kompletnu strukturu ove organizacije.
Treba svakako istaći da preduzeće posluje isključivo sopstvenim sredstvima i da do sada nije kreditno zaduživano.
Tokom 1999.godine preduzeće u kompletiranje svojih usluga, pored postojećih dozvola za rad, proširuje djelatnost i na oblast građevinskih usluga tako da na kraju poslovne godine u stalnom radnom odnosu broj zaposlenih stalno raste.
U preduzeću je stvorena atmosfera koja pogoduje motivaciji zaposlenih. U takvoj atmosferi sam menadžer ne može mnogo da učini za motivaciju. Menadžer samo stvara okruženje u kojem radnik motiviše samog sebe, u kojem se dobro osjeća i koje mu daje volju da bude uspješan u ovom poslu. Neprekidno se nastoji djelovati u najboljem interesu zaposlenih .

Posebna pažnja u ovom preduzeću poklonjena je humanizaciji rada, sve radne ekipe opremljene su savremenim alatom i pomagalima kao i drugom opremom koja garantuje uspješnu, ali i sigurnu realizaciju projekta.
Pored aktivnosti u građevinarstvu, preduzeće ostvaruje značajan prihod od prometa roba na veliko i malo građevinskim i instalacionim materijalima i robama. U ukupnoj strukturi ostvarenog prihoda ovaj prihod učestvuje sa 15 do 20 odsto.
Na lagerima veleprodaje i maloprodaje u ponudi je kompletan asortiman građevinskog i instalacionog materijala sa povoljnim cijenama tako da preduzeće nema značajniju konkurenciju u prometu ovih roba.
I ovo preduzeće kao i ukupna privreda na ovim prostorima nailazi na značajne probleme u svom radu i poslovanju. Osnovne probleme predstavlja nelojalna konkurencija kao i nepoštivanje osnovnih normi kvaliteta.
Međutim i ovi problemi se prevazilaze. Struktura preduzeća EHTA-R je formirana na bazi timova i to radnih, koji se primjenjuju u izvršnim aktivnostima kao i upravljačkih, koji djeluju u vrhu organizacije s ciljem donošenja kvalitetnih upravljačkih odluka, od strateškog značaja za svako preduzeće.
Kada je riječ o edukaciji kadreva EHTA-R razmišlja o budućnosti i za izazove koje predstoje na tržištu školuje menadžerske kadrove. Sama primjena novih dostignuća u građevinarstvu odvija se konkretno, prilikom uvođenja novih sistema koje poznaje ova struka, a radnici prolaze obuku kod dobavljača novih proizvoda, tehnologije i dostignuća.
Iz preduzeća EHTA-R poručuju da uspješno vođenje preduzeća prije svega podrazumijeva poštovanje, vjeru i timski rad. S jedne strane sposobnog menadžera-vođu, koji kreira viziju, a sa druge strane sljedbenike, koji prihvataju viziju i slijede ideje i vrijednosti vođe. Suština vođenja preduzeća je da se pridobiju ljudi, da se okupe oko jedne ideje, da usmjere kreativnu energiju, znanje i sposobnost u pravu realizaciju ciljeva preduzeća.