Izvodenje radova u građevinarstvu, izrada instalacije unutrasnja i spoljna

Preduzeće EHTA-R d.o.o. Derventa osnovano je prije dvadeset godina. Preduzeće svoju djelatnost započinje: prometom roba za izradu svih vrsta instalacija. Tokom svog razvojnog puta, preduzeće grana djelatnosti, tako da se pored osnovne aktivnosti EHTA-R danas bavi Inženjeringom i Projektovanjem, izvođenjem radova u građevinarstvu, izradom instalacija te unutrašnjom i spoljnom trgovinom na veliko i malo.

EHTA-R je potpuno opremljeno sa svom potrebnom mehanizacijom i alatima, stručnim kadrovima za izgradnju svih vrsta objekata: poslovnih, stambenih, stambeno-poslovnih, sportskih objekata, bolnica, vjerskih objekata, porodičnih kuća i dr.

Kada je riječ o edukaciji kadreva EHTA-R razmišlja o budućnosti i za izazove koje predstoje na tržištu školuje menadžerske kadrove. Sama primjena novih dostignuća u građevinarstvu odvija se konkretno, prilikom uvođenja novih sistema koje poznaje ova struka, a radnici prolaze obuku kod dobavljača novih proizvoda, tehnologije i dostignuća.

Iz preduzeća EHTA-R poručuju da uspješno vođenje preduzeća prije svega podrazumijeva poštovanje, vjeru i timski rad. S jedne strane sposobnog menadžera-vođu, koji kreira viziju, a sa druge strane sljedbenike, koji prihvataju viziju i slijede ideje i vrijednosti vođe. Suština vođenja preduzeća je da se pridobiju ljudi, da se okupe oko jedne ideje, da usmjere kreativnu energiju, znanje i sposobnost u pravu realizaciju ciljeva preduzeća.

Vaš EHTA-R Derventa

REFERENS LISTA PRODAJA STANOVA O NAMA